Środowiskowy Dom Samopomocy W Morągu

O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia, przewlekle psychiczne chorych oraz dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne sprzężone zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy mieści się w Morągu przy ul. Szkolnej 12.

Obszar działania Środowiskowego Domu Samopomocy obejmuje Gminy: Morąg, Małdyty, Miłakowo, Łukta.

Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy jest częściowo odpłatny, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej.

1623